W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij
GMINA ŚWIECIE
RADA MIEJSKA
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
BURMISTRZ ŚWIECIA
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
FINANSE GMINY
URZĄD MIEJSKI
OFERTY PRACY
STRAŻ MIEJSKA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
JEDNOSTKI POMOCNICZE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
OBWIESZCZENIA I INFORMACJE
PRZEJRZYSTA POLSKA
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
DO POBRANIA
ELEKTRONICZNE BIURO PODAWCZE
Strona główna > OFERTY PRACY > ROZSTRZYGNIĘTE > Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu...

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.

OGŁOSZENIE O NABORZE:  

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIECIU UL. KS. KARD. ST. WYSZYŃSKIEGO 15 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNIKA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

1.Wymaganiania niezbędne:
·   wykształcenie wyższe na kierunku mającym zastosowanie do realizacji usług w tego typu placówce 
·   obywatelstwo polskie
·   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
·   kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
·   nieposzlakowana opinia
·   co najmniej 3 letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku, w tym co najmniej półroczny staż na stanowisku, na którym był bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi.
               2. Wymagania dodatkowe:
·   umiejętność pracy w zespole i kierowania nim
·   bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej  i ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
·   komunikatywność
·   odporność na stres
·   dobra organizacja pracy
               3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
·   ponoszenie odpowiedzialności za organizację pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy
·   zapewnienie sprawnego funkcjonowania Domu oraz zatrudnionych w nim pracowników
·   kierowanie rehabilitacją społeczną i psychiatryczną opieką zdrowotną podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy
·   opracowanie, weryfikacja i realizacja regulaminu Środowiskowego Domu Samopomocy
·   zatwierdzanie i okresowa kontrola realizacji programów terapeutyczno-dydaktycznych realizowanych w grupach terapeutycznych
·   przyjmowanie, weryfikacja merytoryczna i formalna wniosków o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy
·   udział w tworzeniu oraz kontrola realizacji budżetu Środowiskowego Domu Samopomocy
·   współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradnią Zdrowia Psychicznego, szkołami i innymi placówkami współpracującymi
·   nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z rodzinami(opiekunami) podopiecznymi środowiskowego Domu Samopomocy
·   nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp, p-poż, sanitarnych w Środowiskowym Domu Samopomocy
·   kierowaniem personelem Środowiskowego Domu Samopomocy ,tworzenie harmonogramów pracy oraz kontrola ich realizacji
·   prowadzenie wymaganej sprawozdawczości, opracowywanie i wdrażanie zmian organizacyjnych
            4. Wymagane dokumenty:
·   życiorys /CV/
·   list motywacyjny
·   kserokopia  dokumentów  potwierdzających  wykształcenie
·   kwestionariusz osobowy  dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
·   oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za
przestępstwa umyślne
·   koncepcję funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
 
Druk kwestionariusza osobowego  można odebrać w pok.nr.8 OPS. Dokumenty takie jak :c.v list  motywacyjny, powinny być opatrzone klauzulą ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2002 r Nr.101 poz.926. z późn. zm.)

Wymagane dokumenty należy kierować na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej
86-105 Świeci ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 15 sekretariat, pok. nr 12 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko. Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy” w nieprzekraczalnym terminie do 27.09.2010 r.
Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej OPS

www.ops-swiecie.pl

stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej

www.bip.um-swiecie.pl

oraz tablicy ogłoszeń OPS.

Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach:
I etap- sprawdzenie przez Komisję Konkursową ofert kandydatów pod względem formalnym oraz dopuszczenie bądź odmowa dopuszczenia do II etapu
II etap- rozmowa kwalifikacyjna dotycząca m.in. znajomości wymaganych przepisów oraz zagadnień zawartych w koncepcji funkcjonowania placówki.
 
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu
Lidia Lemańska

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne... Pobierz (14kB) pdf

Informacja o wynikach naboru... Pobierz (15kB) pdf
Wytworzył: Kier OPS Lidia Lemańska (16 września 2010)
Opublikował: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (16 września 2010, 09:37:45)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (7 grudnia 2010, 11:38:29)
Zmieniono: rozstrzygnięto ofertę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6022

wersja do zapisu wersja do druku